Historien är nära
Namnet på de båda städerna tros härleda från ordet helsing vilket betyder hals och betecknar den smala passagen i Öresund, den mellan Helsingborg och Helsingör. Många blodiga krig har utspelat sig här. Under dessa år förlorade Danmark Helsingborg sex gånger till Sverige och vann tillbaka staden lika många gånger. Det slutliga slaget stod 1710 då Danmark förlorade Helsingborg för sista gången. Helsingør som kontrollerade Sundstullen fortsatte att frodas till 1857 då den 400-åriga tullavgiften avskaffades. Sundstullen var en avgift som alla fartyg som passerade var tvungna att betala till den danske kungen. Ungefär samtidigt som Sundstullen försvann började Helsingborg att växa med nya industrier, hamnen byggdes ut, handeln ökade och invånarantalet fördubblades. Idag är både Helsingborg och Helsingør två moderna och blomstrande städer. De båda städerna är dessutom världens äldsta vänorter.


Utskriftsvänlig