Helsingborg Bra att veta
Alarm/SOS 112

Akutmottagning och sjukhus
Ring först Sjukvårdsupplysningen: 1177 (i hela Skåne), från utlandet +46 771 11 77 00.
Där får du råd av erfaren sjuksköterska om vart du skall vända dig.
Vid olycksfall och annat som kräver specialistvård: Akutmottagningen Helsingborgs Lasarett, Skånegatan. +46 (0)42-406 10 00.

Apotek
Apoteket Kärnan, vid ingången till sjukhuset, +46 (0)771-45 04 50
Apoteket Björnen, Drottninggatan 14 +46 (0)771-45 04 50
Apoteket Lejonet, Södergatan 19 +46 (0)771-45 04 50
Apoteket Väla, +46 (0)771-45 04 50

Polis
Berga Allé 25, +46 (0)42-114 14

Tandläkare
Folktandvårdskliniker, privatpraktiserande tandläkare mån.-fre. Om akut under kvällar och helger, ring: 112 för upplysning.


Utskriftsvänlig